Yhdenvertaisuus, aluekehitys ja tulevaisuus unohdettu Gustafssonin koulutuspaketissa

Pohjois-Pohjanmaalla 16–18 -vuotiaiden ikäluokan on kasvu poikkeuksellisen suurta. Keskimääräinen ikäluokka kasvaa seudulla vuoteen 2025 mennessä jo yli 500 nuorella. Tätä kehitystä ei valitettavasti huomioida opetusministeri Jukka Gustafssonin johdolla valmistellussa toisen asteen opetuspaikkojen valtakunnallisessa uudelleen järjestelyssä.

Opetusministeriön alustava esitys vähentäisi alueelta 655 opiskelijapaikkaa. Opetusministerin suunnitelmat aloituspaikoista eivät vastaa Pohjois-Pohjanmaalla ja erityisesti Oulun seudulla ammatillisen koulutuksen kysyntää. On koko Suomen etu, että Oulun seutu, yhtenä harvoista kasvuseuduista, saa tarvitsemansa opiskeluresurssit. Meidän on vaadittava päätöksiä, joilla estetään syrjäytymistä. Jotta elämä olisi mielekästä, jokainen nuori tarvitsee mahdollisuuden kouluttautua.

Opetushallituksen laskelmien mukaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tulisi saada lisää 200–250 ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaa. Gustafssonin ja opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä ei siten huomioida Valtiontalouden tutkimuskeskuksen, Jouni Backmanin työryhmän raporttia eikä Opetushallituksen kehittämissuunnitelma 2016 -prosessin tuottamia koulutustarvelaskelmia, jotka ennakoivat ammatillisen koulutuksen ja työvoimantarpeen kysynnän kasvua Pohjois-Pohjanmaalla esimerkiksi teollisiin investointeihin ja kasvavan kaivosteollisuuden tarpeisiin.

Koulutusresurssien puutteet näkyvät jo nyt surullisesti tilastoissa. Pohjois-Pohjanmaalla alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita yli 3 500 kappaletta ja suunta on edelleen kasvussa.

Tämän kehityksen pysäyttämiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia. Näistä eräs merkittävin on koulutuspaikan saaminen ja sen kautta sitoutuminen yhteiskuntaan. Tässä yhteydessä alueellinen koulutustarjonta lähipalveluna on erittäin keskeisessä roolissa. Kaikki peruskoulunsa päättäneet eivät ole vielä valmiita aloittamaan itsenäistä elämää kaukana vanhemmista, kavereista ja tutusta ympäristöstä. Koulutuspaikkojen keskittäminen eteläiseen Suomeen on huolestuttava kehityssuunta. Vuoden vaihteessa Oulu nousi väkiluvultaan esimerkiksi Turun ohi, ja vetää myös koko seudun laajuudelta nuorta ikäluokkaa. Oleskeluyhteiskunta muuttuu yhä isommalle joukolle ikäväksi todellisuudeksi, jos ei ole mahdollista kouluttautua ja opiskella. Toivomme että myös opetusministeri ottaisi kopin tästä asiasta.

Esitämme yhdistystemme edustajina että koulutuspaikkojen määrää ja sijoittumista tarkastellaan uudelleen ja päätöksenteossa otetaan huomioon opetushallituksen ja valtiontalouden tutkimuskeskuksen arviot. Pohjois-Pohjanmaan aloituspaikkojen määrä on vähintään saatava ikäluokan kokoa vastaavaksi, jotta maakunnan kasvu-ura säilyy.

 

Tomi Kaismo                                                   Anu Leivo

Puheenjohtaja                                                Puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry.                Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry.

 

6.2.2013