Oikaisuvaatimuksemme kaupunginhallituksen lehti-ilmoittelua koskevaan päätökseen

Oulun kaupunginhallituksen 22.1. tekemästä päätöksestä koskien kaupungin virallisia ilmoituksia on tehty oikaisuvaatimus. Kyseisessä päätöksessä Keskustan ja Vasemmiston edustajat  lisäsivät valikoidut puoluelehdet kaupungin julkaisulistalle vastoin esittelijän päätösehdotusta. Oikaisuvaatimuksessa päätöstä vaaditaan purettavaksi ja palautettavaksi alkuperäiseen muotoonsa.

 

Perusteena oikaisuvaatimuksessa todetaan, että päätös ei täytä hallinto- ja hankintalainsäädännön vaatimuksia. Hankintalain ja markkinaoikeuden oikeuskäytännön perusteella kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen on julkinen hankinta, joka pitää lähtökohtaisesti kilpailuttaa. Lisäksi hallintolain mukaan päätös on vastoin hallintolain mukaista tasapuolisen ja puolueettoman kohtelun vaatimusta. Se asettaa muut kuin puoluepoliittisesti sitoutuneet sanoma- ja ilmaisjakelulehdet tai niiden julkaisijat eriarvoiseen asemaan puoluelehtiin ja niiden julkaisijoihin nähden.

 

Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan kaupunginhallituksen päätöksen rikkovan tarkoituksenmukaisuusperiaatetta. Esittelijän päätösehdotuksen mukaan kaupunginhallitus päättäisi, että kaupunginvaltuuston lehti-ilmoitukset julkaistaan vuonna 2013 sanomalehti Kalevassa ja kaupunkilehti Oulu-lehdessä. Päätösehdotuksen, eli muutoksen, tavoitteena on ollut kohdentaa ilmoittamista kaupunkilaisten kannalta tehokkaammin sekä vähentää ilmoitusmenoja.

 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa Oulun kaupungin menoja tulee muutenkin pyrkiä vähentämään, ei ole tarkoituksenmukaista ainakaan laajentaa ilmoituslehtien määrää.

 

Oikaisuvaatimuksen jättivät Oulussa 11.2. Outi Ervasti, Tomi Kaismo, Matti Roivainen, Pekka Simonen, Minna Åman-Toivio ja Lyly Rajala

12.2.2013