Valtuustoaloite 16.12.2013: Kustannussäästöjen aikaansaaminen luottamushenkilöpalkkioista

Kustannusvaikutus noin 360 000 euroa vuodessa. Vaihtoehtoisina keinoina ovat esim. talkookuukaudet, yli kolmen tunnin kokousten lisäpalkkioista luopuminen sekä kokouspalkkioiden laskeminen.

Oulun kaupungin talous on kriisissä. Talouden tasapainottamisen johdosta on tehty monia päätöksiä eri toimenpiteistä, joilla velkaantuminen on tarkoitus pysäyttää lähivuosina. Toimenpiteistä osallisiksi joutuvat niin tavalliset kaupunkilaiset kuin kaupungin työntekijätkin.

Kaupungin johtamisessa on vapaaehtoisesti vaaleihin asettuneilla, eri luottamuselimiin valituksi tulleilla luottamushenkilöillä tärkeä, esimerkillä johtamisen rooli. Esitämme, että Oulun kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustolle päätösesityksen, jonka päätavoitteena on saada aikaan 20% vuotuiset säästöt  kaupungin luottamushenkilökustannuksissa kuluvan valtuustokauden aikana.

Asian toteuttamisen helpottamiseksi nostamme kaupunginhallituksen harkittavaksi esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot tai niiden yhdistelmät:

1)    Talkookuukausien käyttöönoton, jolloin kyseisten vuosien toukokuun ja lokakuun kokouksista ei maksettaisi kokouspalkkioita.  

2)    Kolmen tunnin ylittävien kokousten palkkion korotuksesta luopuminen.

3)    Kokouspalkkioiden laskeminen nykyisestä.

Me allekirjoittaneet näemme, että myös luottamushenkilöiden tulee näyttää esimerkkiä ollen omalta osaltaan eturintamassa mukana säästötalkoissa. Uskomme, että motivoituneet luottamuselimet tekevät varmasti kaupungin kannalta aina mahdollisimman hyviä päätöksiä palkkiotasosta riippumatta.

Valtuustolle esitettävään päätösesitykseen tulee sisällyttää ainakin kaikki ne toimielimet, joihin tällä hetkellä sovelletaan valtuuston 12.11.2012 hyväksymää ”Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö, voimaan tulo 1.1.2013”.  Mahdolliset matkakustannukset sekä ansionmenetyskorvaukset maksettaisiin normaalisti ohjeen mukaan.

Kaupunginhallitus voi tuoda valtuustolle vastauksenaan päätösesityksen koskien palkkio- ja matkustussääntöä ja/tai erillistä soveltamisohjetta esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Oulussa 16.12.2013

Eero Halonen                                Jari Latvala                                Tomi Kaismo

17.12.2013