Oma asenne ratkaisee!

Niin kuntien kuin valtionkin luottamusmiehet ovat kovassa paikassa. Maan hallituksen rakennepaketti ja kunnissa aloitetut säästötoimet ovat olleet välttämättömiä, mutta eivät valitettavasti vielä vaikutukseltaan riittäviä. Emme saa kasvattaa tuleville sukupolville sellaista velkataakkaa, jonka seurauksena he ovat kohtuuttomien haasteiden edessä.

On rehellistä kertoa kuntalaisille, että uudistusten ja muutosten aika ei ole vielä ohi. Vaikeitakin valintoja joudutaan tekemään myös tulevana vuonna. Pelkillä rakennemuutoksilla ei kuitenkaan hyvinvointia turvata. On kyettävä luomaan työtä. Ja siinä jos missä juuri oma asenne ratkaisee.

Seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana mahdollisuudet luoda työtä ja yrittäjyyttä Pohjois-Suomessa ovat erittäin hyvät. Lukuisat suurhankkeet niin Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Ruotsissa kuin Pohjois-Norjassakin tuovat mahdollisuutta uusien työpaikkojen ja yritysten synnylle. Tarvitaan yhteistyötä, joustavuutta, rohkeutta sekä viisaita päätöksiä, että kykenemme hyödyntämään nämä mahdollisuudet emmekä hukkaa niitä. Oma asenne ratkaisee tartutaanko tilaisuuteen vai käperrytäänkö koloon odottelemaan parempia aikoja.

Nuori väestöpohjamme on selkeä vahvuus, joka takaa sen, että meillä on uusille töille tekijöitä omasta takaa. Huolena on kuitenkin se, ettei nuorille ammattitaitoisille ja innokkaille tekijöille löydy työtä omasta maakunnastamme. Koulutus- ja aluepolitiikan keskeisin tehtävä onkin luoda edellytyksiä sille, että tulevat koulutuspaikat vastaavat tulevaisuuden tarpeita. Pohjoisen näkökulmasta elinvoiman ja työllisyyden säilyttäminen on keskeistä. Selvää on, ettei koko maata voida jatkossa rahoittaa tulonsiirroilla pääkaupungin metropolialueelta. Siksi onkin keskeistä huomioida koko Suomen oman elinvoiman ja infran säilyttäminen alueiden omaleimaisuutta ja vahvuuksia kunnioittaen ja hyödyntäen.

Esimerkkinä omien valintojen vaikutuksesta työllisyyden, ympäristön ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin kehittymiseen käyvät hyvin turpeen käytön nykytilan ongelmat. Suomalaisen energiaomavaraisuuden ja työllisyyden kannalta turpeen käyttöä ei voida enää rangaista kansallisella haittaverolla. Tämä vaikuttaa suoraan puun käyttöön ja lisää halventuneen kivihiilen käyttöä entisestään. Oma asenne ratkaisee. 

Turpeen energiakäytöllä on monia etuja. Kotimaisena polttoaineena turpeella on huomattava aluepoliittinen, työllistävä ja energiahuollon varmuutta lisäävä vaikutus. Turpeen käyttö tukee puun käyttöä nykyisissä laitoksissa. Nykyinen turpeen tuotanto- ja käyttöteknologia on valmista ja toimintavarmaa ja samalla ympäristöasioiden hallinta pysyy suomalaisten omissa käsissä. Turve on lähienergiaa.

 

Jouluisin terveisin,

 

Tomi Kaismo

Puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus

16.12.2013