Kuntien valtionosuusjärjestelmä nykyaikaan

Hallitus on päättänyt ministeri Henna Virkkusen johdolla uudistaa nykyisellään sekavaa ja vanhentunutta kuntien valtionosuusjärjestelmää. Uudistus on osa kokonaisvaltaista remonttia, jolla turvataan tulevaisuudessa kansalaisten peruspalvelut eri puolilla Suomea sekä tasataan erilaisista olosuhteista johtuvien kuntien välisiä eroja. ”On vastuutonta väittää, että muutos parempaan tapahtuisi jättämällä asiat tekemättä. Pelkkä silmien sulkeminen ja tosiasioiden unohtaminen ei ole ennenkään ollut oikotie parempaan.” Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Kaismo toteaa.

Kuntien taloudellinen eriytyminen kasvaa nopeasti. Jo muutaman vuoden päästä kunnallisveroprosenttien keskiarvo uhkaa kivuta yli 20 %:n. Talouden taantuma on heikentänyt kuntien taloustilannetta, ja kuntien velkaantuminen on ollut voimakasta jo ns. hyvinä aikoina. ”Pohjoisen näkökulmasta elinvoiman ja työllisyyden säilyttäminen on tärkeää. Siksi onkin keskeistä huomioida koko Suomen oman elinvoiman ja infran säilyttäminen alueiden omaleimaisuutta ja vahvuuksia kunnioittaen ja hyödyntäen” Kaismo jatkaa.

Valtionosuusuudistuksessa keskeistä on siirtyä yksinkertaiseen ja selkeään malliin, jossa väestön sairastavuus ja ikärakenne saavat nykyistä suuremman painoarvon. Nykyjärjestelmässä on lähes 50 osittain päällekkäistä kriteeriä. Järjestelmän painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Verotuloihin perustuvassa valtionosuuksien tasauksessa verotulojen kasvu hyödyttää jatkossa myös tasausrajan alapuolella olevia kuntia. Uutena kriteerinä on lisäosan työpaikkaomavaraisuus, joka kannustaa kuntaa aktiivisuuteen omassa elinkeinopolitiikassaan.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus haluaa säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan ytimen, kansalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet laadukkaisiin palveluihin. Tämä vaatii toteutuakseen paitsi kuntarakenneuudistusta, myös kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista. Piirihallituksen jäsen Pekka Simosen mukaan voittajia ovat kaikki suomalaiset, jos nyt löytyy rohkeutta viedä läpi valtionosuusuudistus, joka selkiyttää järjestelmää ja kannustaa kuntia parantamaan tuottavuuttaan. ”Nyt ei kannata keskittyä kuntien väliseen kadehtimiseen, vaan keskustelemaan siitä, ovatko uudet laskentakriteerit oikeat ja oikeudenmukaiset”, Simonen muistuttaa.

21.12.2013