Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: Ammattikorkeakoulutuksen tulevaisuus Ylivieskassa turvattava

Ratkaisu Ylivieskan amk-kampuksen tulevaisuudesta on osa alueen elinvoiman jatkuvaa kehittämistä. Ainostaan korkeatasoisen koulutuksen jatkuminen voi turvata talouselämän ja muiden sekä paikallisten että alueellisten toimijoiden mahdollisuuden saada koulutettua ammattitaitoista henkilökuntaa. Tutkimusten mukaan 80 % Ylivieskasta valmistuneista jää alueelle. Maakunnallinen kissanhännänveto ammattikorkeakoulutuksesta on nyt saatava päätökseen.

Maakunnan eteläosa on väestön ikärakenteeltaan valtakunnan nuorisovaltaisimpia ja koulutustarjonnassa se on jo ennestään selvästi alle maan keskitason. Tällaisessa tilanteessa resurssien siirtäminen pois maakunnan alueelta Kokkolaan ei ole vahingollista ainoastaan Jokilaaksoille vaan koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle. Ylivieskan amk-kampus tunnetaan myös voimakkaasta ja tuloksellisesta T&K&I-toiminnasta. Yhdessä Oulun kanssa ne vahvistaisivat maakunnan kokonaiskilpailukykyä ja tukevat yhdessä erinomaisesti alueen nuorisokoulutusta sekä toisi alueelle kansallista ja kansainvälistä kilpailuetua.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallituksen jäsen, Ylivieskan Kokoomus ry:n varapuheenjohtaja Pauli Korpi-Tassi ihmettelee amk-toimilupaprosessin tulemaa. ”Onko tarkoituksena näivettää Jokilaaksojen tulevaisuus ja tehdä alueesta hautomo, joka kasvattaa lapset ja lähettää nuoret muualle opintielle? On kestämätöntä, jos Jokilaakson kunnissa nuoren vaihtoehdoiksi jää ainoastaan VR:n menolippu. Vastuu on nyt Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tasolla tunnistettava ja kannettava, myös maakunnan eteläosan ihmisten ja elinkeinojen tarpeet ja oikeudet turvaten.”

Tulevaisuuden koulutustarpeiden ja opetuksen laadun takaamiseksi keskeinen vaihtoehto on selvittää Ylivieskan amk-kampuksen irrottamista Centriasta ja sen liittämistä Oulun ammattikorkeakoulun yksiköksi. Ylivieskan toimintojen siirtäminen Oulun ammattikorkeakoulun resurssiksi tarkoittaisi yhtenäistä toiminta-aluetta, joka vastaisi koko maakunnan amk-koulutuksesta.

Kokoomuspiirin puheenjohtaja Tomi Kaismo kannattaa jämäkkää linjaa Ylivieskan ammattikorkeakoulun suhteen. ”Ei voida ajatella, että nykyisin elinvoimainen ja kehittyvä Jokilaaksojen talousalue maakuntarajan ristipaineissa ajetaan poliittisin päätöksin muuttotappioalueeksi ja taloudelliseen ahdinkoon. Osaaminen ja koulutus ovat jo näyttäneet tuloksilla voimansa Jokilaaksoissa. Siksi Ylivieskan ammattikorkeakoulutus on ratkaisevan tärkeää tulevaisuuden hyvinvoinnille.”

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus esittää neuvottelujen välitöntä aloittamista ja tuo asian myös puolueen ministeriryhmälle tiedoksi.

12.2.2014