Arvovalintoja opetuspuolella

Keskustan Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtaja Sirpa Tikkala kirjoittaa Kalevassa 16.3.2017 siitä, kuinka tuntee opetuspuolen haasteet: ”Tiedän mitä käytännössä merkitsee tuen tarpeessa oleva oppilas luokassa ja se, ettei palkata sijaisia, vähennetään koulunkäyntiohjaajia ja tuntikehystä. Tiedän, mitä taiteilua oppimateriaalitilausten tekeminen rahojen vähentyessä ja oppilasmäärän kasvaessa on. Tunnen rehtorin tuskan siitä, että opetusryhmien kokoa on pakko kasvattaa, että resurssit saa riittämään. Tiedän, mistä ei voi enää säästää.”

 

Uskon, että Tikkala opettajana ja koulun apulaisjohtajana tunteekin nämä asiat erittäin hyvin. Tämän johdosta muutaman kuukauden takainen kouluverkkopäätös, jossa Tikkalan esityksestä valtuuston enemmistö käveli yli virkamiesten tekemän kaupunginjohtajan valtuustolle kertoman mukaan kokonaisuutena noin 130 miljoonaa euroa edullisemman ratkaisun säästää seinistä eikä itse opetuksesta, näyttääkin entistä erikoisemmalta arvovalinnalta. Kokoomus oli asiassa yksimielisesti virkamiesten tekemän esityksen takana.

 

Päätöstä tehdessä kaikille oli ihan varmasti selvää, että mikäli ei pystytä saamaan säästöä seinistä, joudutaan säästö hakemaan opetustoimen sisältä pienistä eristä, kuten koulunkäyntiohjaajien määrästä, oppimateriaaleista tai ryhmäkokojen kasvusta. Virkamiesten esityksessä olisi päästy eroon myös pahimmista homekouluista. Siitä huolimatta Tikkala teki esityksen, jonka satoa nyt niitetään kasvavien ryhmäkokojen ja muiden opetuksen kannalta negatiivisten lieveilmiöiden muodossa.

 

Uskoisin, että valtaosa asiaa koskettavista tahoista eli oppilaista ja opettajista olisi päättänyt toisin. Nyt onkin nähtävissä, että kyseinen valtuuston päätös näyttää muodostuneen melkoiseksi karhunpalvelukseksi sekä oppilaille että opettajille.

 

Koska kaikkeen ei ole varaa olen sitä mieltä, että kouluverkkopäätös tulee avata välittömästi ja säästöt hakea virkamiesten esityksen mukaisesti ensisijaisesti seinistä, jossa alakoululaisille pyritään takaamaan lähikoulut ja vastaavasti lukioikäiset isompina kulkevat tapauskohtaisesti jonkin verran pidempää matkaa kouluun.

23.3.2017