Kaivattuja esityksiä säästöiksi

Esitin kaupunginvaltuuston kokouksessa, että Oulun kaupungin talousarvio palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että tulot ja kulut saatetaan tasapainoon ja vuosia jatkunut velkaantuminen katkaistaan.

On ollut hämmästyttävää kuulla väitteitä, että esitys olisi tullut yllätyksenä. Olen koko valtuustokauden ajan vaatinut kaupungin talouden tasapainottamista. Tulevan talousarvion osalta olen tehnyt samaisen esityksen jo toukokuussa, johon kaupunginhallitus vastasi ympäripyöreitä ilman, että olisi ollut valmis velvoittamaan virkamiehiä mihinkään toimenpiteisiin. Saman suuntaisia vaatimuksia olen esittänyt talousarvioseminaarissa. Joka väittää, että esitys olisi tullut yllätyksenä, ei ole perillä siitä, mitä on tapahtunut.

Valtuustossa toistamani esitys talousarvion palauttamisesta oli esityksenä kova, mutta välttämätön ja viimeinen keino koittaa välttää tilanne, jossa Oulu velkaantuu vuonna 2017 noin 90 miljoonaa euroa lisää. Summan suuruus on helpompi käsittää, kun palastellaan asiaa lyhyempään aikajanaan. Voidaankin todeta, että tunnissa velka kasvaa noin 10 000 euroa. Väitteet populistisesta esityksestä ovat kohtalaisen absurdeja. Mistä lähtien vaatimukset leikkausten tekemisestä ovat olleet kansan kosiskelua?

Miten taloutta sitten saataisiin tasapainoon? 

Toistan tässä jälleen kerran samat keinot, joita olen paasannut moneen otteeseen.

Henkilöstö

Talousarviokirjan sivulla 107 todetaan, että vuoden 2017 aikana käynnistetään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstöresurssien sopeuttamiseksi vastaamaan taloudellista tilannetta. Miksi odotetaan vuosi? Mikäli halutaan vähentää velkaantumista käynnistetään kyseinen tehtävä välittömästi ja sopeutetaan henkilöstön määrä vastaamaan kantokykyä niin nopeasti kuin mahdollista. Henkilöstösuunnitelman valmistuttua vuonna 2017 säästöt voidaan toteuttaa lomautusten kautta ja irtisanomissuojan jälkeen pysyvästi.

Henkilöstökulut ovat noin 500 M€, joten jo 5 % säästö siitä on 25 M€/vuosi. Se tarkoittaa palveluiden heikkenemistä, mutta kun nykyiseen ei ole varaa, niin silloin ei ole varaa. Todettakoon myös, että tämäkään supistus ei pidemmän päälle valitettavasti näytä riittävän.

Kouluverkko

Virkamiesjohto toi syksyllä esityksen uudeksi kouluverkoksi. Esityksessä pienimille olisi taattu lähikoulu ja isommat lukioikäiset olisivat joutuneet kulkemaan pidemmän matkan. Kun kaikkeen ei ole varaa, niin eikö tämä ratkaisu olisi ollut aika kohtuullinen?

Tämä ei kelvannut, vaan Keskustan Sirpa Tikkala pätkäisi esityksen, joka virkamiesten mukaan maksaa seuraavan 10 vuoden aikana noin 130 M€ enemmän kuin virkamiesten esitys. Tikkalan kanta sai taakseen valtuuston enemmistön. Hätäännyttyään joukko Tikkalan taakse tulleita alkoi selittelemään lehdissä, kuinka esitys jakaantuu usealle vuodelle eikä siten ole niin kallis. Valitettava tosiasia on se, että vaikka summa kuinka jakaantuu 10 vuodelle, kokonaiskulut eivät silti pienene. Väittipä osa jopa virkamiesten virkavastuulla tehtyjä lukuja vääriksi. Mikäli tällaista tosissaan väittää, niin on velvollinen vaatimaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajalta selvitystä siitä, onko hänellä ja hänen vetämällään lautakunnalla pettänyt valvontavastuu?

Myös tästä voitaisiin edelleen säästää välittömästi ottamalla valmis esitys uudelleen käsittelyyn. Keskiarvona säästöä vuodessa13 M€.

Oulun Tietotekniikka (OTT)

Onko nykyaikaa, että salasanan unohduttua kaupungin organisaatiossa joudutaan tekemään palvelupyyntö OTT:lle jossa henkilö keksii uuden salasanan ja taas vaihdetaan viestejä, testataan toimiiko uusi jne? Eikö nykyinen teknologia ole tavoittanut teknologiakaupunki Oulua siinä määrin, että nappulaa painamalla jokainen voisi vaihtaa salasanansa itse? Miksi tällaiseen touhuun käytetään työaikaa? Entä minkä takia OTT veloittaa Linuxia käyttävää koulua ylläpitomaksuista, joita koulut eivät edes käytä? Eikö nämäkin rahat kuuluisi paremminkin opetukseen eikä hallinnon pyörittämiseen?

OTT:n toiminnan supistaminen minimaaliselle tasolle tai sulauttaminen osaksi kaupungin muita organisaatioita, jolloin hallinnon kuluja saadaan kevennettyä.

Serviisi, Tekninen liikelaitos ja Business Oulu

Kuuluuko kaupungin vastata esimerkiksi kiinteistö-, logistiikka- ateria- tai puhtaanapitopalveluista omana tuotantona, mikäli kilpailutuksen kautta yksityiset yritykset tuottavat vastaavat palvelut edullisemmin? Mielestäni esim. sekä Tekli että Serviisi voitaisiin myydä ja palvelut kilpailuttaa sellaisina osakokonaisuuksina, että myös pienemmät paikalliset yritykset kykenisivät ottamaan osaa kilpailutukseen.

Keskitetään Business Oulun resurssit entistä enemmän lähialueille ja Oulun yritysten  edellytysten parantamiseen pärjätä pohjoisen suurhankkeissa Suomessa, Pohjois-Ruotsissa tai Norjassa jättäen kaukaisemmat ja epärealistisemman hankkeet pois.

Luottamushenkilöiden kulut

Kaupungin taloustilanne huomioiden tulisi olla edellytys tarkastella myös luottamushenkilöiden kuluja. Ns. kolmen tunnin korotetuista palkkioista olisi syytä viimein luopua. Tämä todennäköisesti tiivistäisi kokouksia ja siten vähentäisi myös virkamiesten työtunteja.

Myös luottamushenkilöiden työvälineiden tarjontaa olisi syytä tarkastella konsernitasolla ottaen huomioon luottamushenkilön tarpeet. Mielestäni on täysin kohtuutonta, että ensin valtuutetuille tyrkytettiin ipadeja ja mennessäni ensimmäiseen johtokunnan kokoukseen kyseltiin jo, että kuka haluaa uuden tietokoneen? Tietokone olisi ollut tarjolla, vaikka olisi aikaisemmin ottanut jo ipadin.

Matkustuspolitiikasta olisi syytä ottaa oppia maakuntaliitosta, joka on hankkinut käyttöönsä videoneuvotteluun soveltuvat välineet. Tämän ansiosta matkakuluihin on saatu merkittävää vuosittaista ajallista ja rahallista säästöä. Henkilökunnan osalta tämä on lisäksi parantanyt työhyvinvointia. Miksi tämä ei ole mahdollista myös Oulussa?

Mitä matkoihin muuten tulee, niin mitä järkeä on kuskata päättäjiä hakemaan vaikutteita ympäri Eurooppaa puoli vuotta ennen vaaleja? Jos tällaiset matkat koetaan tarpeellisiksi suhteiden ja ideoiden saamisen kannalta, tulisi matkat tehdä kauden alussa. Silloin reissuilta saatuja hyötyjä voitaisiin hyödyntää työskentelyssä koko kauden ajan eikä hetki ennen kuin toimielinten kokoonpanot isoilta osin vaihtuvat vaalien jälkeen.

Tässä noin puolet tarvittavista säästöistä. Lisää löytyy, jos niin halutaan.

Talousarvio tulee saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä, joten aikaa tähän olisi kyllä ollut yli kuukauden päivät, jos tahto ja rohkeus vaan olisi riittänyt. Mikään kun ei olisi estänyt kutsua koolle valtuustoa päättämään talousarvion hyväksymisestä vaikka 31.12.2016.

5.12.2016