Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: Turpeen haittaverosta luovuttava

Suomalainen energiapolitiikka tarvitsee päivitystä ja rohkeita linjanvetoja. Nykyiset ratkaisut eivät ole kestävällä pohjalla kun niitä tarkastellaan ympäristönsuojelun, päästöjen, työllisyyden tai talouden osalta. Turpeen käytön ennakkoluuloton kehittäminen energiantuotannossa on ratkaisu moniin ongelmiin.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismon mukaan ”Jo yksin työllisyysvaikutukset, jotka kohdistuvat pääosin työttömyyden riivaamille alueille, nousevat yli kymmeneen tuhanteen. Nykyisellään Suomen suopinta-alasta on turvetuotannon käytössä noin puoli prosenttia ja energiaomavaraisuus on vain 31%. Mahdollisuuksia on siis runsaasti.”

Yksin vuoden 2013 aikana kivihiilen tuonti on kasvanut lähes 50%. Turpeen korvaaminen kivihiilellä ei ole kestävää ympäristöpolitiikkaa eikä kansantaloudellisesti järkevää. Kivihiilen kasvava osuus lisää polton päästöjä tai on vähintään samaa luokkaa turpeeseen verrattuna. Lisäksi useat kivihiilen tuottajat eivät ole tiukan ympäristölainsäädännön piirissä ja toisaalta kivihiiltä kuljetetaan pitkiä matkoja. Onkin nurinkurista puoltaa kivihiilen polttamista ympäristösyihin vedoten.

Kansanedustaja Esko Kurvinen ihmettelee miksi me emme hyödynnä omaa potentiaalia samoin kuin Norjalaiset öljyä? ”Suomessahan niin lainsäädännön kuin osaamisenkin puitteissa on mahdollista tehdä edullista ja puhdasta uusiutuvaa energiaa turpeesta” Kurvinen jatkaa.

Suomessa on 2000-luvulla investoitu paljon uusiin kotimaisten polttoaineiden voimalaitoksiin, jotka voivat hyödyntää sekä puuta että turvetta. Ei ole järkevää ajaa niitä käyttämään kivihiiltä. Turpeen energiakäytöllä on monia etuja: Kotimaisena polttoaineena turpeella on huomattava aluepoliittinen, työllistävä ja energiahuollon varmuutta lisäävä vaikutus. Turpeen käyttö tukee puun käyttöä nykyisissä laitoksissa. Nykyinen turpeen tuotanto- ja käyttöteknologia on valmista ja toimintavarmaa ja samalla ympäristöasioiden hallinta pysyy suomalaisten omissa käsissä. Turve on lähienergiaa.

”Kansallisista energiapäätöksistä tulee väkisinkin mieleen sananlasku, jonka mukaan leikkaus onnistui mutta potilas kuoli” toteaa piirin puheenjohtaja Tomi Kaismo. ”Suomalaisen energiaomavaraisuuden ja työllisyyden kannalta turpeen käyttöä ei voida enää rangaista kansallisella haittaverotuksella ja samalla maksaa likaisemmasta energiasta kovaa hintaa ulkomaille.”

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirikokouksen mukaan turvetuotannon edellytysten turvaaminen pitkäjännitteisen ja kansantaloudellisesti järkevän energiapolitiikan toteuttamiseksi on välttämätöntä. Samalla voidaan myös vaikuttaa ratkaisevasti paremmin ympäristönsuojeluun ja päästöihin vähentämällä kivihiilen polttoa ja siirtymällä suomalaiseen raaka-aineeseen.

14.11.2013