Maanantain valtuustolle jättämäni valtuustoaloite, jonka allekirjoitti koko Kokoomuksen paikalla ollut valtuustoryhmä.

Talousarvion rinnalle kehittämis- ja säästöohjelma

Oulun kaupungin vuoden 2013 talousarvioesityksessä kaupungin kulut ovat edelleen merkittävästi suuremmat kuin tulot. Tämän budjettivajeen johdosta kaupungin velkaantuminen jatkuu edelleen. Syömävelan ottamisen sijaan Oulun talouden vakauttamiseksi tarvitaan selkeitä strategisia linjauksia, joilla lainakannan kasvamista torjutaan.

Talousarvioesitys vuodelle 2013 ja -suunnitelma vuosille 2014-2015 eivät kuitenkaan sisällä riittävän konkreettisia esityksiä siitä, miten velkaantuminen saadaan pysäytettyä ja kaupungin talous tasapainotettua. Uuden valtuuston on kyettävä tekemään päätöksensä ajantasaisen tiedon perusteella. Juustohöylän tai äkillisten ja tempoilevien päätösten sijaan tarvitaan tosiasialliseen tietoon perustuvia rakenneuudistuksia.  

Hyväksyessään tämän aloitteen kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginjohdon ja johtavat viranhaltijat käymään kattavasti läpi kaikkien keskeisten prosessien menot, ja tekemään mahdollisimman ripeällä aikataululla kaupunginvaltuustolle selkeitä vaihtoehtoisia rakenteellisia muutosesityksiä kustannusvaikutuksineen.

15.11.2012