Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen julkilausuma: Vain vahva peruskunta kykenee järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut järkevästi

Vain vahva peruskunta kykenee järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut järkevästi

Suomalaisen kuntakartan muodosta ja tulevaisuudesta on käyty keskustelua jo pitkään. Muutostarpeesta, ja sen välttämättömyydestä, vallitsee lähes liikuttava yhteisymmärrys läpi koko poliittisen kentän. Se, miten asiaan tartutaan ja mitä toimenpiteitä tulevaisuuden kuntien elinvoimaisuuden turvaaminen vaatii, jakaa mielipiteitä jo vahvasti. Ideologiseen peräänantamattomuuteen ei kuitenkaan ole varaa kenelläkään vastuullisella päättäjällä.

Kuntauudistusprosessi on iso ja haastava kokonaisuus. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallituksen mukaan keskustelussa keskitytään tällä hetkellä vääriin asioihin. Piirin puheenjohtaja Tomi Kaismon mukaan keskeistä olisi tarkastella kuntarakennetta asukkaan näkökulmasta. ”En usko että kuntalaiselle on tärkeää se, kuka palvelun tuottaa tai miten se tuotetaan. Eiköhän palvelun saatavuus, laatu ja kohtuullinen hinta ole ihmisten mielessä korkeammalla kuin tuottajayksikön nimi?”

Kasvottomien rahaa nielevien väliportaan hallintomallien ja himmelien kasvattamisen ja keksimisen sijaan on otettava vastuu jälleen vahvojen peruskuntien haltuun. Myös kuntarakenteen uudistusta on kyettävä pohtimaan avoimesti kuntalaisten palvelut etusijalla. Ilman uudistuksia useimmat kunnat eivät enää kykene huolehtimaan asukkaidensa hyvinvoinnista ja palveluista. Nykyisellään erilaiset kuntayhtymämallit nielevät merkittävän osan kuntien budjeteista ja useat pienet kunnat ovat käytännössä menettäneet itsemääräämisoikeutensa. Kuntayhtymä lähettää laskun ja piste. 

Ennakkoluulottoman sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden tarkastelun ja uudistamisen puolesta puhuu myös mahdollisuus palveluiden järjestämiseen paikallisesta näkökulmasta ja paikalliseen tilanteeseen sopivalla tavalla toimien. Järjestämisvastuun ollessa kunnilla varmistetaan paikallisen asiantuntemuksen mukana olo. Tämä osaaminen voidaan hyödyntää hankintatoiminnassa tuottamalla palvelut yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Samalla vahvistetaan oman kunnan elinkeinon harjoittajien asemaa ja luodaan siten yleistä vaurautta jaettavaksi.

Kuntien on varmistettava palveluiden laatu ja saatavuus kiinnittämällä huomio henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen. Asiantuntevat terveyskeskuslääkärit ovat jatkossa keskeisessä roolissa ohjattaessa potilaita vaativaan erityissairaanhoitoon erityisvastuualueiden sairaaloihin. Kokoomuksen piirihallituksen jäsen ja Ylivieskan kaupunginvaltuutettu Karoliina Nevalainen kokee henkilöstön aseman kohentuvan vahvan peruskunnan toiminnassa. ”Toimin itse sairaanhoitajana Oulaskankaan sairaalassa ja näen päivittäin työssäni miten vahva ja sitoutunut työporukka syntyy ja toimii kun johtajuuden ja vaikuttamisen tunne näkyy työssä. Kuntayhtymien kasvaessa ongelmia voi syntyä keskijohdon paisumisesta, kulujen kasvusta ja resurssien siirtymisestä pois siitä tärkeimmästä, eli hoitotyöstä.” 

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry esittää, että perustason sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu olisi tulevaisuudessakin kunnilla, jotka täyttävät lainsäädännön edellytykset ja velvoitteet.  Erikoispalveluiden järjestäminen tulisi toteuttaa uuden valmisteilla olevan lainsäädännön hengessä mahdollisimman joustavasti ja kunnille tulee varata oikeus järjestää kevyempiä erityissairaanhoidon palveluita soveltuvin osin myös itse. Potilas tarvitsee hoitoa, ei byrokratiaa. 

19.12.2012