Hukkuvatko kunnat lainakustannuksiin?

Kunta- ja soteuudistusten päätökset voivat olla kipeitä, mutta ne on pakko tehdä. Kunnat eivät kestä omaa kulurakennettaan ja yli puolet kuntien menoista on sosiaali- ja terveydenhuollon menoja, joten näitä kahta on myös mahdoton erottaa toisistaan. Uudistusten tavoitteena on turvata palvelut ja saada kulut kuriin.

Tällä hetkellä kriisikunnatkin kykenevät vielä ylläpitämään toimintaansa valtionosuuksiin ja Kuntarahoituksen auliisti antamaan syömävelkaan turvautumalla. Näyttää siltä, että tämäkin raha-automaatti saattaa sulkeutua. Euroopan parlamentin huhtikuussa hyväksymä pankkisääntelypaketti nostaa roimasti kuntien lainakustannuksia kasvavien korkokulujen muodossa.

Jokainen voi siirtää asian omalle kohdalleen miettimällä miten pitkään oma talous kestää serkkua joka rahoittaa taloutensa pikavipeillä jotka takaatte yhteisvastuullisesti? Esimerkiksi Kuntien takauskeskuksen vuosiraportti kertoo että maakuntamme kunnilla on yhteistä keskinäistä takausvelkaa toista miljardia euroa. Miten käy niiden kuntien talouden, jotka ovat tehneet vastuullista politiikkaa takausvastuiden lauetessa.

”Keskustelun siirtäminen muiden maiden ongelmiin ja velkaantumiseen on aikamoista hurskastelua, ellei itsellä ole valmiutta pistää omaa taloutta kuntoon”, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismo. Kaikki mittarit ja tutkimukset ovat jo pitkään kertoneet, ettei kuntakenttä nykymallilla kykene suorittamaan tärkeintä tehtäväänsä, tuottamaan asukkailleen laadukkaita ja saatavilla olevia palveluita.

Kuntapäättäjien on kyettävä kantamaan vastuunsa ja tekemään kipeitäkin päätöksiä Kaismo jatkaa. ”On käsittämätöntä että varoitusvalojen loistaessa punaisella kuntien valtuustot ovat edelleen valmiita lisäämään tulevaisuuden velkataakka lupaamalla yhä uusia ja uusia etuisuuksia omille erikoisäänestäjilleen. Kuka kantaisi vastuun siitä suuresta yleisöstä joka lopulta rahoittaa ja maksaa nämä vastuuttomat päätökset?”

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piiri katsoo että ainoastaan etenemällä rohkeasti ja määrätietoisesti rakenteiden uudistamisessa niin kuntarakenteen kuin sosiaali- ja terveyspalveluidenkin osalta voidaan kuntakentän velkaantumisen sekä väestörakenteen ja maailmantalouden muutoksen aiheuttamiin haasteisiin vastata. ”Hoidetaan ensin oma pesä kuntoon ja aletaan sen jälkeen ojentaa muita”, Kaismo huomauttaa. 

1.6.2013