Työn sivukuluihin tarvitaan remonttia

Uusien työpaikkojen aikaansaaminen on tulevien vuosien osalta tärkein asia talouskasvun ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen kannalta. Suomi kaipaa lisää työtä ja suomalaiset lisää uusia työpaikkoja. Mitä siitä seuraa, jos teemme päätöksiä, joilla lisätään työtä Suomessa? Suomalaisten hyvinvointi kasvaa, kun yhä useamman elintaso paranee.Verotulot lisääntyvät ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunta vahvistuu. Työllisyys on myös parasta lääkettä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Viime aikoina on puhuttu paljon yhteisöveron laskun vaikutuksesta talouskasvuun, yritysten taseiden vahvistumiseen sekä myös työllisyyden paranemiseen. On totta, että veroja korottamalla Suomeen ei luoda yhtään uutta työpaikkaa, mutta työllisyyden kannalta selkeästi suurempi vaikutus on työn kokonaishinnalla. Palkan päälle tulevat sivukulut eli tel-, sotu-, tapaturmavakuutus- ym. maksujen suuruus on suurin este yritysten työllistämiseen.

Jos verrataan vaikutuksia työn sivukulujen laskun ja yhteisöveron laskun kesken, voidaan todeta, että sivukulujen laskulla on selkeästi suurempi merkitys työllisyyden paranemisen kannalta. Esimerkiksi voimakasta kasvua hakevat yritykset, jotka käyttävät kaiken tulorahoituksen kasvuun ja joutuvat rahoittamaan alkuvaiheen kasvua myös lainarahalla, eivät tässä vaiheessa tee yleensä lainkaan tulosta, eivätkä siten myöskään hyödy yhteisöveron laskusta. Vastaavasti tämän kaltaisille työllistäville yritykselle olisi iso merkitys sillä, että työn sivukuluja laskettaisiin, jonka seurauksena yritykset uskaltaisivat työllistää mahdollisesti vielä enemmän kuin nyt. 

Suomessa on kaikkiaan reilut 260 000 yritystä, joista yli 93 % on alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Näille pienemmille yrityksille on työllistämisen kannalta ratkaiseva merkitys sillä, mikä palkkaamisen kokonaiskustannus on. Sitä kautta lasketaan, paljonko yrityksen tulee saada uutta myyntiä, jotta uuden työntekijä ottaminen kannattaa ja työntekijä uskalletaan palkata. Tässäkin sivukulujen suuruudella on ratkaiseva merkitys työllistääkö yritys lisää vai ei.

Työn sivukuluihin tarvitaan isoa remonttia. Remonttia, jonka jälkeen uuden työntekijän ottamisen kynnys on nykyistä matalampi. Tämä remontti ei tarkoita sitä, että palkkoja pitäisi alkaa laskemaan, vaan sitä, että palkan päälle tulevien sivukulujen aiheuttama rasitus ei jatkossa olisi niin kova kuin mitä se nyt on.

Nyt kaivataan uusia innovatiivisia, rohkeita ja avarakatseisia päätöksiä, joilla vaikutetaan siihen, että työllisyys saadaan nousuun. Uudet keinot työn sivukulujen laskun mahdollistamiseksi ovat siinä merkittävin asia!

 

Tomi Kaismo

puheenjohtaja,

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry

Kaupunginvaltuutettu, Oulu

20.3.2013