Työllistämisen edellytykset kuntoon

Työ ja yritteliäisyys luovat sen pohjan, jolla yhteiskunnan turvaverkko rahoitetaan. Hallituksen keskeisin tavoite on luoda edellytykset sille, että yritykset pystyvät tuottamaan maahan mahdollisimman paljon uusia työpaikkoja. Työmarkkinoita uudistetaan niin, että mahdollisimman monella on aito ja oikea mahdollisuus työllistyä. Joustavat ja yksilölliset ratkaisut mahdollistavat isommalle joukolle mahdollisuuden työllistyä.

Jäykkä ja raskas neuvottelukulttuuri yhdistettynä saavutettujen etujen vartioimiseen perustuvaan jarruttamiseen luo omalta osaltaan haasteen uusien työpaikkojen saamiseksi. Tällainen vanhakantainen etupolitiikka tulisi kyetä jättämään syrjään ja pistää työ etusijalle. Myöskään poliittinen mahtikäsky innovoida uusia hienoja vientituotteita ei yksistään riitä. Juhlapuheiden sijaan tarvitaan tekoja. Ainoa tapa viedä yhteiskuntaa aidosti eteenpäin, on tuoda arkeen ja käytäntöön uudet työteon muodot, rohkeus tarttua erilaisiin työmahdollisuuksiin, selkeyttää prosessit ja poistaa mahdollisimman monet hallinnolliset esteet ihmisen ja työpaikan välistä.

Hallituksen esityksen mukaan työttömyysturvaa olisi jatkossa mahdollista käyttää työllistymisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Lisäksi työttömyysturvaan esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on kannustaa aktiiviseen työn hakemiseen. Kaikki tämä tuo mukanaan uutta virtaa työmarkkinoille, jota erityisesti tässä haastavassa työllisyystilanteessa kaivataan.

Suomalaisella sisulla ja rohkeudella uudistua on ennenkin selvitty tiukoista paikoista. Eripuraisen riitelyn sijaan maamme tarvitsee nyt rohkeutta ja sisua, joilla on ennenkin ohitettu ja ylitetty karikot.

19.4.2016