Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: Sipilän joukkojen sanat ja teot eivät kohtaa – yrittäjyyttä ei edistetä luomalla julkisia monopoleja

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on pyrkinyt luomaan kuvaa johtamastaan puolueesta vastuullisen taloudenhoidon ja markkinatalouden kannattajana. Samalla on rakennettu Keskustan julkisuuskuvaa yrittäjäystävällisempään suuntaan. Sanojen ja tekojen ristiriita paljastui Pohjois-Pohjanmaalla karulla tavalla, kun enemmistö Keskustan luottamushenkilöistä päätti jatkossa estää yritysvetoiset sairaankuljetukset koko sairaanhoitopiirin alueella.

Keskustaenemmistöisen sairaanhoitopiirin valtuuston päätös keskittää kaikki sairaankuljetukset kunnallisille pelastuslaitoksille ja estää kilpailutus johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa hyvää työtä tehneet ja paikallisesti merkittävät työllistäjät joutuvat ajamaan toimintansa alas.

”Uskooko joku, että kun yrittäjävetoinen palvelutuotanto on kerran saatu kitkettyä juurineen pois, se vielä voisi nousta takaisin jaloilleen? Valitettavasti selkeä enemmistö yrittäjäystävällisyyttään hehkuttavan Keskustan päättäjistä on nyt taannut julkisen monopolin siihen saakka kunnes laki jälleen ohjaa avaamaan sairaankuljetuksen kilpailulle.” toteaa Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismo. ”On yrittäjyyden kannalta todella sääli, että Kokoomuksen ryhmän yksimielinen esitys kilpailutuksesta ei saanut riittävää tukea alueen valtapuolueelta. Näyttääkin siltä, että Sipilän yrittäjäystävälliset puheet ovat pelkkiä vaalipuheita.” Kaismo jatkaa.

Erityisen merkilliseksi päätöksen tekee se tosiasia, että valmistelussa olevat lait pyrkivät nimenomaan palveluiden tuottamisen ja järjestämisen erotteluun sekä monituottajuuteen. Nyt valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain tärkein tehtävä on erottaa järjestäminen ja tuottaminen toisistaan. Sote-alueen tulee olla vahva julkinen järjestäjä, joka tilaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita erilaisilta tuottajilta – julkiselta sektorilta, kunnilta, järjestöiltä sekä erikokoisilta yrityksiltä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen Pekka Simonen (kok) ihmettelee nyt tehtyä päätöstä. ”Onko sairaanhoitopiireillä varaa tehdä tämän kaltaisia päätöksiä? Julkisten menojen osuus bkt:sta on jo nyt suomessa kohtuuttoman suuri. Tällä päätöksellä ensihoidon kehittäminen ja kilpailu pysähtyy.” 

Juha Sipilä toteaa omilla verkkosivuillaan että ”yritykset ovat osa yhteiskuntaa. Niiden ensisijaisena tehtävänä on työpaikkojen luominen ja taloudellisen hyvinvoinnin tuominen sille alueelle, missä yritys toimii.” ”Nyt on kuultava vastaus siihen, miten maakunnallista yrittäjyyttä ja elinvoimaa edistää päätös ajaa alas kokonainen yrittäjyyden muoto ja keskittää palvelut julkiseen monopoliin?” Kaismo kysyy.

24.6.2014