Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry:n julkilausuma: Suomalainen yrittäjyys ja arjen hyvinvointi palastuvat vain työllä

Suomalainen kuntakenttä on suuressa murroksessa. Väestön ikääntyessä ja maailman talouden myllertäessä menneisyyteen tarrautuminen on väärä tie. Suomalainen arki ja hyvinvointi ovat arvokkaampia kuin poliittiset intohimot tai kynnyskysymykset. Meillä on keinoja mahdollisuuksia kun uskallamme hyväksyä tosiasiat, tunnustaa ne ja ryhtyä toimeen viivytyksettä. Tulevaisuuden hyvinvoinnin tärkein tae on työllisyyden parantaminen. Suomi kaipaa lisää työtä ja suomalaiset lisää uusia työpaikkoja.

Meitä suomalaisia työllistää toinen suomalainen. Suomessa on kaikkiaan reilut 260 000 yritystä, joista yli yhdeksän kymmenestä työllistää alle kymmenen henkeä. Tuo joukko korjaa automme, kampaa ja leikkaa tukkamme, tekee ruokamme, myy huonekalut, lehdet ja vauvanvaatteemme. Yhä useammin nämä pienet yritykset pyrkivät mukaan esimerkiksi hyvinvointipalveluihin japäivähoitopalveluihin, joita aiemmin on hoidettu yksinomaan kuntien ja valtion töinä.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus haluaa, että pienten ja keskisuurtenyritysten toimintaa edistetään ja helpotetaan sekä taloudellisin keinoin että vapauttamalla uusia aloja kilpailulle. Ruotsissa on jo siirrytty malliin jossa raha seuraa ihmistä ja hänen omia valintojaan. Uudistus on mahdollistanut sen, että perusterveydenhuollossa ja hoiva-alalla on saatu samalla rahalla enemmän. Palveluntuottajia kannustetaan hoitamaan potilas laadukkaasti ja ehkäisevää työotetta käyttäen. Uudistuksen myötä tuottavuus on kasvanut samalla, kun hoitoon pääsy, hoidon laatu ja ihmisten tyytyväisyys ovat parantuneet.

Ruotsissa palveluntarjoajat, jotka täyttävät asetetut laatu- ja muut vaatimukset, voivat toimia järjestelmässä, mutta valinta on aina potilaan. Järjestelmän toimivuuden turvaa se, että toimijoiden lainmukaisuutta ja laatua seurataan sekä valvotaan tarkasti. Järjestelmä ei myöskään erottele yksityistä ja julkista sektoria, vaan ne toimivat tasavertaisina palvelujen tuottajina. Myös uusia terveydenhuollon ja hoiva-alan palveluyrityksiä on syntynyt runsaasti.

”Ylenmääräinen sääntely tai verotus eivät luo meille yhtään uutta työpaikkaa. Päinvastoin ne nostavat työllistämisen riskit niin korkeiksi, että kannattavatkin yritykset empivät palkata uusia työntekijöitä ja kasvattaa toimintaansa.” toteaa piirin puheenjohtaja Tomi Kaismo.

Työllistämisen kannalta ratkaiseva merkitys on kokonaiskustannuksilla. Palkkaan laskettavien sivukulujen suuruus ratkaisee usein, työllistääkö yritys lisää vai ei. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen mielestä työn sivukuluihin tarvitaan isoa remonttia – remonttia, jonka jälkeen uuden työntekijän ottamisen kynnys on nykyistä matalampi. Nyt kaivataan uusia innovatiivisia, rohkeita ja avarakatseisia päätöksiä, joilla työllisyys saadaan nousuun, Kaismo jatkaa.

20.4.2013