Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: Kokoomus lähtee kuntavaaleihin erinomaisista asemista

Kokoomus lähtee kuntavaaleihin erinomaisista asemista

Syksyn kuntavaalien ehdokasasettelu päättyi 18.9. ja puolueiden vaaliasetelmat selkiytyivät kampanjoinnin lähtöviivalle. Kokoomus lähtee tavoittelemaan vuoden 2008 vaaleissa saavutetun toiseksi suurimman puolueen aseman vakiinnuttamista. Syksyn kuntavaaleihin Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen jäsenyhdistykset  asettivat yhteensä 393 ehdokasta. Tämä on 14 ehdokasta vähemmän kuin vuoden 2008 vaaleissa. Tarkempi ikäjakauma sekä miesten ja naisten lukumäärä vahvistuu kuluvan viikon loppuun mennessä kun kaikki ehdokassitoumukset palautuvat paikallisyhdistyksiltä piiritoimistolle. Ehdokkaiden lukumäärään on huomioitu kuntaliitosten vaikutus ehdokkaiden maksimimäärään nähden. Piirin puheenjohtaja Tomi Kaismo on tyytyväinen saavutettuun tulokseen. ”Ehdokasasettelu oli etenkin pienemmissä kunnissa kovan työn takana. Annan suuren, lämpimän ja vilpittömän kiitoksen järjestöväellemme,  joka teki suuren työn ehdokashankinnassa.”

Vuoden 2008 vaaleihin verrattuna Kokoomuksen lähtökohdat ovat paremmat. Uusia paikallisyhdistyksiä ja ehdokaslistoja saatiin muun muassa Kärsämäelle ja Utajärvelle. ”Edellisten vaalien tummat kunnat on saatu yhtä lukuun ottamatta heräteltyä takaisin elävien kirjoihin” toteaa Kaismo.”Uskon että Kokoomuksen avoin ja tulevaisuuteen keskittynyt tapa tehdä politiikkaa saa vastakaikua äänestäjiltä. Meille on erityisen tärkeää että jokaisella pohjoispohjalaisella olisi mahdollisuus äänestää omantuntonsa mukaan kuntavaaleissa. Mitä useampia ehdokkaita ja puolueita on mukana, sitä reippaampi ja demokraattisempi kampanja” näkee Kaismo.

Eräänä keskeisenä, koko maakuntaa koskettavana teemana, Kaismo näkee alueen elinvoiman jatkumisen. ”Maakuntana katsoen olemme nuori, korkeasti koulutuettu alue. Pitää kuitenkin huomata millaisia alueellisia eroja maakunnan sisällä on. Väestön ikääntyminen ja työllistymismahdollisuudet eivät kohtele esimerkiksi Vaalaa ja Kempelettä samalla tavoin.” Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää millaisia periaatteellisia linjanvetoja nyt käytävissä vaaleissa tehdään. ”On arvovalinta, käytetäänkö kunnan varoja kunnantalon vai kyläkoulun lämmittämiseen”, linjaa Kaismo ”Minusta kunta on olemassa asukasta varten, ei toisinpäin” hän jatkaa.

Kokoomuksen tapa tehdä kampanjaa on kuunnella kentän ääntä. Esimerkiksi Uuden Oulun synnystä Kaismo kiittelee Kiimingin Kokoomuksen toimijoita, jotka vuoden 2008 vaalien alla kuuntelivat tosissaan kuntalaisia. ”Kun meidän porukka oli tuntosarvet herkkinä liikkeellä ihmisten parissa, kävi nopeasti selväksi että keskustelu ja selvitys tulevaisuuden mahdollisuuksista oli kaikkien mielestä hyvä tapa asiassa edetä. Avoin kuntalaiskeskustelu ja toiveiden kuuntelu on tälläkin kertaa meidän kampanjatoimenpide numero 1.” Kaismo mainitsee. ”Vaikeissakin tilanteissa on osattava kantaa vastuuta ja tehdä päätöksiä. Uskon että Kokoomuksen toiminta ansaitsee äänestäjien luottamuksen jälleen lokakuun 28. päivä”   

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry

18.9.2012