Oulu paras vaihtoehto luonnonvarakeskukselle

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsäntutkimuslaitos ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus yhdistyvät vuonna 2015 Luonnonvarakeskukseksi. Viraston päätoimipaikaksi on ehdolla seitsemän paikkakuntaa, Oulu mukaanlukien. Päätoimipaikan sijoittumista Ouluun perustellaan merkittävillä eduilla, joita ovat sijainti ja osaaminen, jo toimiva infrastruktuuri ja verkostot sekä alan työpaikat. Lisäksi kokonaistaloudelliset edut ovat huomattavia niin keskuksen toiminnassa kuin alueen hyvinvoinnissakin.

Toimintansa aloittavansa Luonnonvarakeskuksella on toimintaa yli 30 paikkakunnalla, joten päätoimipaikan sijaintia tarkasteltaessa on tärkeää painottaa sujuvia liikenneyhteyksiä ympäri Suomen. Toimivat maayhteydet sekä vasta laajennettu Oulun lentoasema tarjoavat joustavat, monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset liikenneyhteydet keskuksen logistiseen toimintaan.

Oulun yliopiston vahva opetus ja tutkimus ympäristötekniikan ja luonnontieteen alalla yhdistettynä yliopiston yhteydessä toimiviin innovaatiokeskuksiin tarjoavat ympäristön hedelmälliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. ”Kaupungissa on alan osaajia, yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Oulussa toimii yli 70 luonnonvara-alan yritystä, maakunnassa lähes 120”, toteaa Kokoomuksen puoluevaltuuston varapuheenjohtaja, DI Mari-Leena Talvitie.

Maailmantalouden vaikutukset ovat näkyneet Oulun seudulla karuina tilastolukuina. Korkean teknologian valmistus- ja alihankintyöpaikat ovat kadonneet käytännössä kokonaan ja Nokian organisaatiouudistusten myötä myös vaativat asiantuntijatehtävät ovat vähentyneet radikaalisti. Tämän vuoksi Oulu on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismo näkee Luonnonvarakeskuksen päätoimipaikan sijoittumisen Ouluun loistavana mahdollisuutena. ”Sijainnin ja osaamisen kannalta Oulu on ihanteellinen paikka keskukselle. Toisaalta sijoitus toisi mahdollisuuksia luoda uutta yritystoimintaa ja innovaatioita yhteistyössä keskuksen kanssa.” toteaa Kaismo.

Haluamme omalta osaltamme viestittää asiasta päättävien tietoisuuteen, että Luonnonvarakeskuksen sijoittaminen Ouluun olisi positiivinen asia niin keskuksen, Oulun seudun kuin valtionkin kannalta. Oululla on kaikki edellytykset toimia uuden viraston parhaana päätoimipaikkana.

 

Tomi Kaismo

Puheenjohtaja 

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry

Mari-Leena Talvitie

Kokoomuksen puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

21.3.2013