Kaupungin budjetti avattava välittömästi

Jätin maaliskuun kaupunginvaltuustolle aloitteen, jossa vaadin, että kaupungin budjetti tulisi avata välittömästi. Esitin, että kaupungin virkamiehet tulee velvoittaa etsimään riittävät säästökohteet, joiden avulla Oulun kaupungin talous tervehdytetään. 

Kaupunginjohtaja Pennasen valtuustolle esittelemä talouskatsaus oli kerrassaan karua kuultavaa. Vaikka virkamieskunnan toimesta on tehty töitä talouden tasapainottamiseksi, olemme tilanteessa, jossa velkamäärä kasvaa.

Taloustiedonannossa todetaan, että lainasaldoon vaikuttaa oleellisesti vuonna 2015 Oulun Energian 64M€:n antolainan takaisinmaksu. Jos tätä poikkeuksellisen suurta takaisinmaksua ei olisi, lainasaldon ennustettaisiin olevan valtuustokauden lopussa 804 M€. Kyseisen toimenpiteen johdosta kaupungin velkasaldo näyttää siis takaisinmaksun seurauksena matalammalta, mutta tämä kaikki on suoraan pois kaupungin 100 % omistaman yhtiön kassasta.

Tällä uralla edetessä ollaan velan määrän osalta tilanteessa, jossa järkyttävä miljardin (1 000 000 000) euron raja lähenee huolestuttavalla vauhdilla. Lienee turha huomauttaa, että tulevaisuudessa meillä on edessä lukuisia vuosi, jolloin velkaa joudutaan maksamaan takaisin. Nykyisellä kulutuksella ollaan tilanteessa, jossa emme näytä selviävän edes velkarahan voimin. Miten velan takaisin maksaminen onnistuu tulevaisuudessa, ellemme ala elämään suu säkkiä myöten? 

Tilapäisesti poikkeuksellisen matalasta korkotasosta huolimatta korkoihin uppoaa vuositasolla aina enemmän ja enemmän rahaa. Korkojen aikanaan noustessa ollaankin täysin kestämättömässä tilanteessa. Mikäli tilannetta ei nyt oikaista, joutuvat seuraavat sukupolvet hoitavat näitä ongelmia puolestamme, eivätkä silloin varmaan mieluusti muistele meitä.

Säästöjä vaatiessa olen saanut monesti kuulla vastauksen, että tämä ei tunnu oikein mukavalta. No mikäpä säästö tai palveluiden karsiminen tuntuisi mukavalta? Vastauksena on helppo todeta, että ei varmasti mikään, mutta nyt viimeistään ollaan tilanteessa, jossa nykyinen kehitys tulee pysäyttää. 

Toinen yleinen vastaus on, että iso laiva kääntyy hitaasti. Olen useasti todennut, että jos yritys toimisi näin, niin se laiva olisi jo uponnut. 

Mitä sitten tulee tehdä, että velkaantuminen saadaan pysähtymään? Hyvä esimerkki löytyy Porista. Pori oli viime vuonna vedenjakajalla kuten Oulu nyt. Porissa käärittiin hihat ja toteutettiin rohkeita toimia velkaantumisen katkaisemiseksi. Politikoista löytyi vastuunkantajia, jotka tekivät riittävät säästötoimenpiteet ja talous saatiin oikaistua. Kuulemani mukaan virkamiesten esitykset palautettiin useampaan otteeseen uudelleen valmisteluun ja heiltä vaadittiin yhä järeämpiä toimia. Lopulta hyväksytyt päätökset eivät varmasti olleet helppoja, mutta nyt uutisista saadaan lukea kuinka Porin ennustettu 16,9M€ alijäämä supistui säästöjen jälkeen 0,2M€ alijäämäksi. Voisikin todeta, että hieno suoritus Porin päättäjiltä. Meidän on pystyttävä samaan!

Oulusta täytyy löytyä rohkeutta tehdä välttämättömät toimenpiteet ja ohjata Oulun talous terveemmälle tulevaisuuden uralle; sellaiselle pohjalle, että tulevien sukupolvien ei tarvitse vastata meidän haalimasta velkavuoresta.

Seuraavat viikot näyttävät löytyykö Oulusta poliittista tahtoa kohdata todellisuus, avata kaupungin budjetti ja pistää asiat kuntoon? Omalta osaltani olen valmis tähän!

 

Lisää kirjoituksia Kalevan blogistani:

http://www.kaleva.fi/blogit/pohjoisen-aani/ajankohtaisia-ajatuksia/154/

14.4.2015