Forum 24:n Sinituuliliiteen kirjoitukseni: Työllisyys takaa elinvoimaisuuden

Työllisyys takaa elinvoimaisuuden

Kotimaakunnan säilyttäminen elinvoimaisena on meidän jokaisen pohjoispohjalaisen toive. Kuntapolitiikassa onkin tärkeää keskittyä asioihin, joihin oikeasti voidaan vaikuttaa. Kuntapäättäjien päätökset vaikuttavat pitkälti jokaiselle arkisiin asioihin kuten mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, päivähoitoon, koulutukseen ja työllisyyden parantamiseen.

Tavoitteena tulee olla, että oma kunta olisi jatkossa entistä parempi kunta. Tehdään siis asioita, joihin oikeasti voidaan vaikuttaa. Jätetään esimerkiksi Euroopan talouskriisiin keskittyminen eduskunnalle ja maamme hallitukselle, joille asianhoito kuuluu eikä tuhlata aikaa asioihin, joihin kuntapolitiikassa ei voida vaikuttaa.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä kuntien elinvoimaisuuden säilyttämisessä on työllisyys, sillä hyvinvointia ei synny ilman työtä. Positiivisia kehitysmahdollisuuksia alueellemme tuovat isot ja työllistävät hankkeet, kuten ydinvoimalan rakentaminen ja kaivosteollisuuden kasvunäkymät.  Meidän poliitikkojen tehtävä onkin päätöksillämme edistää sitä, että yrityksillä on edellytykset tulla tänne ja heille on tarjolla osaavaa työvoimaa.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien parissa tehty tutkimus kertoo, että suurin haaste yritystoiminnan kasvussa on ammattitaitoisen työvoiman puute.  Osaavan työvoiman saamiseen liittyy olennaisesti oppisopimuskoulutuksen uudistaminen.  Kokoomuksen Pohjois-Pohjanmaan piiri esittääkin, että maakunnassa toteutettaisiin osana hallituksen antaman äkillisen rakennemuutoksen alueen toimenpiteitä oppisopimusjärjestelmän pilottihanke.

Pilottihanke antaisi mahdollisuuden kokeilla joustavampaa, uudenlaista tapaa saada kaikki ihmiset työmarkkinoiden piiriin, pois tukien ja pätkäkoulutusten oravanpyörästä. Keskeinen tavoite on joustavampi järjestelmä ja etenkin työllistämisvelvollisuuden muuttaminen hallitusti oppilaitoksen koulutusvelvollisuudeksi. Painopiste siirtyisi yrityksiltä oppilaitoksille, jolloin yrityksillä ja oppisopimuskoulutettavilla olisi joustavammat mahdollisuudet reagoida oppisopimuskauden aikana mahdollisesti ilmeneviin muutostarpeisiin.

Muutoksen myötä oppisopimuksella itselleen ammattia luova nuori tai aikuinen voisi vaihtaa helpommin alaa, mikäli huomaa, ettei se sovellukaan hänelle. Esittämämme pilottihanke parantaisi ennen kaikkea pienten ja keskisuurten sekä kasvuyritysten työllistämismahdollisuuksia.

Käytännönläheinen, kannustava työllistyminen oppisopimuksen kautta avaa huomattavasti tehokkaamman väylän pysyvään työllisyyteen kuin hajanaiset työmarkkinatoimenpiteet ja kurssitukset. Kun nuori pääsee kiinni työnsyrjään kotialueellaan, hänen on myös helpompi jäädä sinne.  Näin pilottihanke tukisi myös pienten paikkakuntien elinvoimaisena säilymistä.

Työpaikkojen määrän kasvu luo ympärilleen hyvinvointia. Näin taataan esimerkiksi se, että valot sammuvat yhä harvemmasta kyläkoulusta. Kokoomus haluaa säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan huolehtimalla siitä, että edellytykset siihen ovat kunnossa.  Siihen tarvitaan työtä.

Tomi Kaismo puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus

16.10.2012