59 valtuutettua riittää Oulussa – kunnioitetaan kuntalain linjaa

Vuonna 2016 kuntapäättäjien on monien muiden asioiden ohella muodostettava kantansa uuden kuntalain määrittämiin valtuustojen kokoihin. Kuntien tehtävien muutoksien ennakoiden keväällä 2015 voimaan tullut laki määrittelee valtuustot pienemmiksi kuin nykyään. Esimerkiksi Oulussa tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa valtuuston koko olisi nykyisen 67 sijasta 59 valtuutettua. Kaupunginvaltuustolla on kuitenkin oikeus oman harkintansa mukaan hakea oikeusministeriöltä lupaa kasvattaa valtuuston kokoa lain osoittamasta määrästä.

Mielestäni päättäjien tulee kantaa vastuunsa eikä lähteä tietoisesti paisuttamaan hallintoa lisäämällä omia paikkojaan lain edellyttämästä määrästä. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus otti asiaa kantaa jo 25.9. esittäen, että tulevissa kuntavaaleissa kunnanvaltuustot valittaisiin lain mukaisessa minimikoossa, eivätkä valtuustot päättäisi kasvattaa itse itseään. Pyrkimys toimintojen virtaviivaistamiseen sekä liiallisen hallinnon purkamiseen tulisi olla aina tavoitteena. Kuntien hallintoa tulee kehittää määrätietoisesti yhä ketterämpään ja avoimempaan suuntaan hyödyntämällä esim. uusia teknologioita sekä toimintatapoja. Erityisesti nykyisessä tilanteessa, jossa kuntien talous on tiukalla ja säästöjä joudutaan hakemaan joka puolelta, on kohtuutonta paisuttaa luottamusmiesorganisaatioita kuntalaisten palveluiden kustannuksella.

Oulussa asiaa sivuttiin valtuuston kokouksessa 30.11. yhdessä puheenvuorossa. Perussuomalaiset kannattavat valtuuston koon pienentämistä uuden kuntalain mukaiseksi, mutta eivät vielä tulevissa vaaleissa. Tulevaisuudessa kuntien ja kaupunkien budjettivallasta siirtyy jopa 60% itsehallintoalueille. Kun otetaan huomioon kuntien nykyinen taloudellisen ahdinko sekä tuleva SOTE-uudistus, ei päätöstä valtuuston pienentämisestä ole mielestäni syytä siirtää tulevaisuuteen. Perussuomalaisten suunta on tässä oikea, mutta toivon, että hekin harkitsisivat aikataulua vielä uudelleen, sillä päätöksen siirtäminen ei varmasti hyödytä ketään. Kaikkein vähiten meitä kaikkia veronmaksajia.

Aina voi toki keksiä syitä, miksi hallintoa ei voisi keventää. Oli selityksenä sitten se, että pienemmällä koolla ei saada joka kaupunginosasta tai kadulta omaa valtuutettua tai kuinka taaskaan ei ole oikea aika tehdä päätöksiä. Tämän kaltainen kyläpolitikointi ja vatulointi pitäisi päättäjien viimein unohtaa ja katsoa kokonaisuutta. 

Olisikin kaupungin ja kaupunkilaisten etu, että yksikään oululainen kaupunginvaltuutettu ei sorru esittämään valtuuston koon suurentamista lain edellyttämästä 59 valtuutetusta. Oman valta-asetelman pönkittäminen ei saa ajaa kuntalaisten edun tai joustavan päätöksenteon edelle!

15.12.2015