Yritystä Ouluun

Olen Kokoomuksen ehdokkaana kevään 2017 kuntavaaleissa.

Kuntavaaliteemat 2017

 

 • Lähes 20 vuotta kestäneen yrittäjäurani aikana olen saanut toimia lukuisissa eri alojen yrityksissä. Tänä aikana olen päässyt tarjoamaan töitä lähes sadalle henkilölle. Tällä hetkellä yritykset, joiden toiminnassa olen mukana, työllistävät reilut 30 työntekijää. Uskon tuntevani erittäin hyvin yrittäjän arjen ja ne haasteet, joita yrittäjät kohtaavat. Haluan vaikuttaa siihen, että yrittäjien toimintaedellytyksiä parannetaan ja joustavoitetaan siten, että yrittäjäksi alkamisen kynnys laskee ja yrittäjän on helpompi toimia sekä työllistää.
 • Työ on lääkettä, jolla ehkäistään syrjäytymistä sekä parannetaan elintasoa. Tulevaisuudessa Oulu tarvitsee paljon lisää yksityisen sektorin työpaikkoja, joilla korvataan julkisen sektorin vähenevät työpaikat sekä lasketaan työttömyyttä. Päättäjien tulee tehdä päätöksiä, joilla Oulusta tehdään yrityksille entistä houkuttelevampi paikka asettua.
 • Kaupungin tarjoamia palveluita tulee kilpailuttaa siten, että myös pienemmät paikalliset yritykset kykenevät osallistumaan kilpailutuksiin.
 • Business Oulun voimavarat tulee kohdentaa entistä paremmin edistämään oululaisten yrityksien kehittymistä, kasvua ja vientiä. Työllisyyspalveluiden toiminta on keskitettävä siihen, että avoimet työpaikat ja hakijat saadaan kohtaamaan toisensa paremmin. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen ei tule olla pelkästään kunnan elinkeinoyksikön tehtävä. Tämä ajattelumalli tulee iskostaa kuntaorganisaation jokaiselle työntekijälle sekä päättäjälle.
 • Kaavamuutoksien ja lupahakemusten täyttäminen tulee tehdä joustavaksi hyödyntäen helppokäyttöisiä sähköisiä järjestelmiä. Hakemustan käsittelyaikoja on nopeutettava.
 • Ouluun tulee perustaa yrittäjyyteen valmentava kymppiluokka sekä lisätä yrittäjyyskasvatusta kouluissa.
 • Kaupungin tekemässä markkinoinnissa on otettava yrittäjyys etusijalle.
 • Oulun kaupunki velkaantuu noin 90 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 10 000 euroa vuoden joka ikinen tunti. Olen vastustanut voimakkaasti tätä kehitystä. Velkaantumiselle on saatava loppu!
 • Hallintoa tulee supistaa. Tarvitaan henkilöstösuunnitelma, jolla sopeutetaan henkilöstönkulut vastaamaan tuloja. Päättäjien tulee näyttää esimerkkiä tekemällä leikkauksia myös omiin etuisuuksiin.
 • Investointien painopistettä tulee siirtää entistä selvemmin tuottaviin investointeihin.
 • Kaavoitusta tulee tehdä jo olemassa oleville asuinalueille ja niiden läheisyyteen. Näin voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevat palvelut ja vältetään tuplainvestoinnit julkisissa palveluissa. Kyseinen kehitys lisää myös käyttäjiä olemassa olevilla joukkoliikenteen reiteillä, mikä parantaa bussien käyttöastetta.
 • Kaupungin tuottamiin palveluihin tulee löytää säästöjä avaamalla palveluiden tuotantoa lisää kilpailutukselle. Kannattamattomat yksiköt on saneerattava tai myytävä.
 • Kouluverkkoasia tulee ottaa välittömästi uudelleen käsittelyyn. Tehdään ratkaisu, jolla taataan alakoululaisille lähikoulu ja kaikille sisäilmaltaan puhtaat koulut. Nyt valittuun noin 130 miljoonaa euroa virkamiesten esitystä kalliimpaan ratkaisuun ei ole varaa.
 • Syrjääntymistä ja siitä aiheutuvia seurauksia tulee ennaltaehkäistä takaamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Kaupungin liikuntatiloja niin koulussa kuin muuallakin tulee tarjota hyvin edullisesti lasten ja nuorten harrastus- ja seuratoiminnan tehokkaampaan käyttöön myös virka-aikojen ulkopuolella.